Välkommen till Helsingfors Strömmingsmarknad den 1–7 oktober 2017!

Nästa gång ordnas Helsingfors Strömmingsmarknad den 1–7 oktober 2017. Strömmingsmarknad är en del av Helsingfors stads programmet Finland 100 – Vi äter tillsammans.

Helsingfors Strömmingsmarknad som ordnades på Salutorget den 2–8 oktober 2016 samlade över 50 000 besökare. Man började man med hjälp av Helsingfors miljöcentrals miljösystem för Ekokompass-evenemang utveckla evenemanget så att det skulle bli mer miljövänligt än tidigare. Målen för 2016 nåddes framgångsrikt och efter evenemanget beviljades Helsingfors Strömmingsmarknad ett Ekokompass-certifikat.

Strömmingsmarknaden sedan år 1743

Helsingfors Strömmingsmarknad är ett av Finlands äldsta traditionella evenemang sedan år 1743. Strömmingsmarknaden har under årens lopp förvandlats från en matmarknad till ett evenemang för allmänheten där skärgårdstraditioner och modern matkultur möter varandra.

Helsingfors staden har som mål att även i framtiden bibehålla strömmingsmarknadens traditionella stämning och att stöda strömmingsfiskarnas levebröd. Tanken är dock att Strömmingsmarknaden ska vara en fest för hela staden med gratis program under veckan.

Helsingfors Strömmingsmarknad ordnas av:

Partitorg i samarbete med stadsmiljö- samt kultur- och fritidssektorn, Helsinki Marketing och Helsingfors Hamn Ab. I programmet deltar också Östersjöutmaningen, Stora Räntans naturcentrum, Helsingfors Stadsmuseum, Helsinki Help–turistguiderna, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Lapuan Kankurit, Mat Catering, Restaurang Salve och Vaelsa, Allas Sea Pool, Nordic Ocean Watch, HELtours, Wärtsilä, John Nurminen Stiftelse, Gamla Saluhallen, Rotarys ungdomsutbyte samt Strömmingsrodd som organiseras av rotaryubbarna Finlandia Hall, Hausjärvi–Riihimäki, Hertonäs, Böle och Vanda Myrbacka.