Tack alla fiskare, besökare och samarbetspartners 2016!

Helsingfors Strömmingsmarknad som ordnades på Salutorget den 2–8 oktober samlade över 50 000 besökare. I år började man med hjälp av Helsingfors miljöcentrals miljösystem för Ekokompass-evenemang utveckla evenemanget så att det skulle bli mer miljövänligt än tidigare. Målen för 2016 nåddes framgångsrikt och efter evenemanget beviljades Helsingfors Strömmingsmarknad ett Ekokompass-certifikat.

Nästa gång ordnas Helsingfors Strömmingsmarknad den 1–7 oktober 2017. Nästa års Strömmingsmarknad är en del av programmet Finland 100 – Vi äter tillsammans.

Strömmingsmarknaden sedan år 1743

Helsingfors Strömmingsmarknad är ett av Finlands äldsta traditionella evenemang sedan år 1743. Strömmingsmarknaden har under årens lopp förvandlats från en matmarknad till ett evenemang för allmänheten där skärgårdstraditioner och modern matkultur möter varandra.

Strömmingsmarknaden är en del av Helsingfors matkultur

Ansvaret för att arrangera Helsingfors Strömmingsmarknad övergick 2015 från Helsingfors Hamn till Helsingfors Partitorg, som ansvarar för utvecklingen av Helsingfors torg och saluhallar, Slakthusets område och Helsingfors matkultur.

Partitorget har som mål att även i framtiden bibehålla strömmingsmarknadens traditionella stämning och att stöda strömmingsfiskarnas levebröd. Tanken är dock att Strömmingsmarknaden ska vara en fest för hela staden med gratis program under veckan.

Vi ses i oktober 2017!

 

Port of HelsinkiTorikorttelitRakennusvirasto

KaupunginkansliaVisit HelsinkiItämerihaaste

silakkasoutu-merkki

                salve

Harakan Luontokeskus

ruokakauppa      mat catering

allas_primary_black-cmyk_web                 lokal

helsingin_kaupunginorkesteri_logoLiikuntavirastoTukkutoriYmpäristökeskus