Helsingfors Strömmingsmarknad satsar på ekologiskt tänkande

Helsingfors Strömmingsmarknad som ordnades på Salutorget den 2–8 oktober samlade över 50 000 besökare. I år började man med hjälp av Helsingfors miljöcentrals miljösystem för Ekokompass-evenemang utveckla evenemanget så att det skulle bli mer miljövänligt än tidigare.

Målet med systemet för Ekokompass-evenemang är att minimera de miljöskador som evenemang medför. Det fäster uppmärksamhet bland annat vid att minska mängden avfall och vid logistik samt miljökommunikation. För evenemanget utarbetas också ett miljöprogram vars genomförande övervakas.

Målen för 2016 nåddes framgångsrikt och efter evenemanget beviljades Helsingfors Strömmingsmarknad ett Ekokompass-certifikat. I år använde caféerna på öppningsdagen biologiskt nedbrytbara kärl, försäljarna och besökarna fick bättre möjligheter att sortera avfall, man fäste uppmärksamhet vid miljöaspekterna vid utarbetande av avtal med underleverantörerna samt informerade intressentgrupperna om miljöarbetet. Ansvarsfullheten syntes naturligtvis också i programmets innehåll, till exempel genom den strömmingsrodd som varje år ros till förmån för Östersjön.

– Certifikatet är en fin början på ett målmedvetet miljöarbete. Vi har också funderat på långsiktiga mål för vårt miljöprogram. Dessa skulle binda oss till ekologiska val under de kommande åren, berättar evenemangets producent Annika Rantanen.

Ekokompass-certifikaten delas ut i Empiresalen i Gamla rådhuset torsdagen den 17 november.

Nästa gång ordnas Helsingfors Strömmingsmarknad den 1–7 oktober 2017. Nästa års Strömmingsmarknad är en del av programmet Finland 100 – Vi äter tillsammans.

Photo: Eetu Ahanen
Photo: Eetu Ahanen

tapahtuma_rgb