Välkommen till Helsingfors Strömmingsmarknad!

Strömmingsmarknaden pågår den 4‒10 oktober 2015

Helsingfors Strömmingsmarknad inleds återigen den första söndagen i oktober. Evenemanget äger rum på Helsingfors salutorg invid havet, vid kajerna och i närheten av Havis Amanda. Det arrangeras program hela veckan från söndag till fredag kl. 7‒19 och på lördagen kl. 7‒15.

Strömmingsmarknaden sedan år 1743

Helsingfors Strömmingsmarknad är ett av Finlands äldsta traditionella evenemang sedan år 1743. Strömmingsmarknaden har under årens lopp förvandlats från en matmarknad till ett evenemang för allmänheten där skärgårdstraditioner och modern matkultur möter varandra.

Strömmingsmarknaden är en del av Helsingfors matkultur

Ansvaret för att arrangera Helsingfors Strömmingsmarknad övergick 2015 från Helsingfors Hamn till Helsingfors Partitorg, som ansvarar för utvecklingen av Helsingfors torg och saluhallar, Slakthusets område och Helsingfors matkultur.

Partitorget har som mål att även i framtiden bibehålla strömmingsmarknadens traditionella stämning och att stöda strömmingsfiskarnas levebröd. I år ska strömmingsmarknaden vara en fest för hela staden med gratis program under veckan.

Strömmingsmarknadens program utökas

Under en veckas tid samlas tiotals fiskare från olika håll i Finland på Helsingfors salutorg för att sälja tusentals kilogram strömming. Den traditionella strömmingsjuryn väljer den bästa kryddfisken och den bästa nya produkten, det vill säga strömmingsöverraskningen. I år kommer det att arrangeras program för varje veckodag i ett tält som reses upp vid Havis Amanda. Fredagen den 9 oktober ska det dansas i tältet och då mörkret faller på kvällen sprider sig evenemanget ut till Torgkvarteren. Framför Gamla saluhallen byggs för marknaden en liten skärgårdsby, där salustånd för matförsäljning kommer att öppnas.

Varmt Välkommen!
Program

Kuva: Esko Jämsä/ Visit HelsinkiKuva: Esko Jämsä/ Visit Helsinki